Biodentine / Septodont

Ft68,900.00

Bioaktív dentinpótló anyag
Cikkszám: sep102 Kategória: Címke:

Leírás

A Biodentin™ fizikai tulajdonságai az ép dentinéhez hasonló.
Helyettesítiaz elvesztett dentint a koronában és a gyökérben egyaránt.

 • Egy doboz 15 kapszulát és 15 keverőfolyadékos tubust tartalmaz.

Biodentine™
Aktív bioszilikát technológia™
Bioaktív dentinpótló anyag

ÖSSZETÉTEL

 • Trikálcium-szilikát por
 • Kálcium-klorid vizes oldata és kötőanyagok

TULAJDONSÁGOK

 • A Biodentine™ egy bioaktív dentinpótló anyag, mely az „aktív bioszilikát technológia” nevű újításon alapszik.
 • A Biodentine™ fizikai tulajdonságai az ép dentinéhez hasonlók, és azt helyettesíteni képes a koronában és a gyökérben egyaránt.
 • A Biodentine™ főként nagy tisztaságú, monomermentes ásványi összetevőkből áll. Fizikai tulajdonságainak köszönhetően közvetlenül alkalmazható a fogon, a kemény szövetek előzetes felszíni kezelése nélkül.
 • A Biodentine™ a legjobb feltételeket teremti meg a fogbél vitalitásának megőrzéséhez azáltal, hogy a dentin felszínén nagyon szoros zárást létesít. Biztosítja, hogy a beavatkozás után nem jelenik meg érzékenység, és az élő fogban a helyreállítás hosszú élettartamú lesz.

JAVALLATOK

Koronai részben:

 • Ideiglenes zománc helyreállító anyag.
 • Végleges dentin helyreállító anyag.
 • Mély és/vagy nagy kiterjedésű koronai szuvasság helyreállítása (szendvics technika).
 • Mély nyaki és/vagy gyökéri hiányosság helyreállítása.
 • Pulpasapkázás.
 • Pulpotómia.

Gyökéri részben:

 • Gyökérperforációk helyreállítása.
 • Furkáció perforációk helyreállítása.
 • Perforáló belső reszorpciók helyreállítása.
 • Külső reszorpciók helyreállítása.
 • Apexifikáció.
 • Gyökércsúcsi tömés endodonciai sebészetben (retrográd gyökértömés).

A FELHASZNÁLÁS KORLÁTAI

 • Nagy mennyiségű foganyag hiányának helyreállítása, mely nagy erőknek van kitéve.
 • Elülső fogak esztétikai helyreállítása.
 • Olyan fog kezelése, melyben visszafordíthatatlan fogbélgyulladás indult meg.

MELLÉKHATÁSOK

 • Nincs ismert mellékhatás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (AZ ÖSSZES ALKALMAZÁSI TERÜLETRE)

A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások

 1. Vegyen egy kapszulát, és finoman üsse kemény felülethez, hogy a port meglazítsa.
 2. Nyissa fel a kapszulát.
 3. Válasszon le egy adag folyadékot tartalmazó tubust, és finoman kocogtassa meg a lezárt fedélnél, hogy a folyadék a tubus aljába kerüljön.
 4. Csavarja el a fedelet a felnyitáshoz.
 5. Ürítse az egy adag folyadékot tartalmazó tubus teljes tartalmát a kapszulába.
 6. Zárja a kapszulát.
  Helyezze a kapszulát a keverőgépbe (pl. Technomix, Tac 400 (Lineatac), Silamat, CapMix, Rotomix, Ultramat, stb.), 4000-4200 fordulat/perc sebességen.
 7. Keverje 30 másodpercig.
 8. Nyissa ki a kapszulát, és megfelelő műszerrel vegye ki a Biodentine™-t.

A kívánt felhasználástól függően használhatja a Biodentine™-t amalgámpisztoly segítségével, spatulával vagy Messing gyökércsatorna pisztollyal.

Gyorsan öblítse le és tisztítsa meg az eszközt, hogy minden maradék anyag eltávolításra kerüljön.

HELYREÁLLÍTÁS:

Vitalitásvizsgálat a szokott módokon: a Biodentine ™ nem javasolt olyan fogak kezelésére, melyekben visszafordíthatatlan fogbélgyulladás indult meg

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Távolítsa el a fertőzött dentint gömbfúróval és/vagy exkavátorral. Az érintett dentint hagyja meg.
 3. Hiányzó fal esetén illesszen matricát a fog köré.
 4. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 5. Helyezze az üregbe a Biodentine™-t, úgy, hogy légzárványok kialakulását elkerülje. Tömörítse az anyagot, hogy így jó illeszkedést biztosítson az üreg falainál, és a széli részeknél.
 6. Alakítsa ki a restauráció felszínét.
 7. Az anyag felhasználása után várjon kb. 5 percet, mielőtt a matricát eltávolítaná.
 8. Az anyag fizikai tulajdonságainak optimalizálásához és a matrica eltávolításának megkönnyítéséhez lehetséges, vagy egyenesen ajánlott lakk alkalmazása a restauráció felszínén.
 9. Ellenőrizze az érintkezést.
 10. A Biodentine™ behelyezését követő egy héttől hat hónapig terjedő időtartamon belül, készítse elő az üreget a választott anyaghoz ajánlott követelményeknek megfelelően. A bent maradó Biodentine™ anyag úgy tekinthető, mint ép, mesterséges dentin, és véglegesen ott hagyható az üreg mélyebb rétegében és a fogbél üregével szomszédos területeken. A Biodentine™ alkalmazható minden direkt és indirekt koronafelépítő technikával, és főként minden fajtájú ragasztó rendszerrel.

PULPASAPKÁZÁS:

Vitalitásvizsgálat a szokott módokon: a Biodentine ™ nem javasolt olyan fogak kezelésére, melyekben visszafordíthatatlan fogbélgyulladás indult meg

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Távolítsa el a fertőzött dentint gömbfúróval és/vagy exkavátorral. Az érintett dentint hagyja meg.
 3. Hiányzó fal esetén illesszen matricát a fog köré.
 4. Vérző fogbél esetén a vérzést el kell állítani a Biodentine™ alkalmazása előtt.
 5. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 6. Helyezze a Biodentine™-t közvetlenül a megnyílt fogbélre, nyomás nélkül. Gondoskodjon az üreg falainál és a széli részeknél a megfelelő zárásról.
 7. Alakítsa ki a restauráció felszínét.
 8. Az anyag felhasználása után várjon kb. 5 percet, mielőtt a matricát eltávolítaná.
 9. Az anyag fizikai tulajdonságainak optimalizálásához és a matrica eltávolításának megkönnyítéséhez lehetséges, vagy egyenesen ajánlott lakk alkalmazása a restauráció felszínén.
 10. Ellenőrizze az érintkezést.
 11. A Biodentine™ behelyezését követő egy héttől hat hónapig terjedő időtartamon belül, készítse elő az üreget a választott anyaghoz ajánlott követelményeknek megfelelően. A bent maradó Biodentine™ anyag úgy tekinthető, mint ép, mesterséges dentin, és véglegesen ott hagyható az üreg mélyebb rétegében és a fogbél üregével szomszédos területeken. A Biodentine™ alkalmazható minden direkt és indirekt koronafelépítő technikával, és főként minden fajtájú ragasztó rendszerrel.

PULPOTÓMIA:

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Távolítsa el a fertőzött dentint gömbfúróval és/vagy exkavátorral.
 3. Tárja fel a fogbélkamrát, és távolítsa el a fogbelet.
 4. Vérző fogbél esetén a vérzést el kell állítani a Biodentine™ alkalmazása előtt.
 5. Hiányzó fal esetén illesszen matricát a fog köré.
 6. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 7. Helyezze a Biodentine™-t közvetlenül a fogbélkamrába, és gondoskodjon az üreg falainál és a széli részeknél a megfelelő zárásról.
 8. Alakítsa ki a restauráció felszínét.
 9. Az anyag felhasználása után várjon kb. 5 percet, mielőtt a matricát eltávolítaná.
 10. Az anyag fizikai tulajdonságainak optimalizálásához és a matrica eltávolításának megkönnyítéséhez lehetséges, vagy egyenesen ajánlott lakk alkalmazása a restauráció felszínén.
 11. Ellenőrizze az érintkezést.
 12. A Biodentine™ behelyezését követő egy héttől hat hónapig terjedő időtartamon belül, készítse elő az üreget a választott anyaghoz ajánlott követelményeknek megfelelően. A bent maradó Biodentine™ anyag úgy tekinthető, mint ép, mesterséges dentin, és véglegesen ott hagyható az üreg mélyebb rétegében és a fogbél üregével szomszédos területeken. A Biodentine™ alkalmazható minden direkt és indirekt koronafelépítő technikával, és főként minden fajtájú ragasztó rendszerrel.

GYÖKÉRPERFORÁCIÓK HELYREÁLLÍTÁSA:

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Készítse elő a gyökércsatornát megfelelő endodonciai eszközök és nátrium-hipoklorit oldat felváltott alkalmazásával.
 3. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével, és használjon klórhexidines oldatot vagy kálcium-hidroxid pasztát a fertőtlenítéshez az egymást követő ülések közötti időszakban. Szorosan zárja a bemeneti nyílást ideiglenes cementtöméssel, hogy megóvja az ideiglenes gyökértömést.
 4. A következő ülés alkalmával (rendszerint egy hét elteltével) helyezzen fel kofferdámot, és távolítsa el az ideiglenes koronai felépítést. Tisztítsa ki a gyökércsatornát nátrium-hipoklorit oldattal és megfelelő endodonciai eszközök felváltott alkalmazásával. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével.
 5. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 6. Helyezze a Biodentine™-t a perforáció területére megfelelő műszer segítségével.
 7. Tömörítse a Biodentine™-t egy tömörítő műszerrel.
 8. Készítsen egy röntgenfelvételt annak ellenőrzésére, hogy az anyag elhelyezkedése megfelelő.
 9. Távolítsa el a felesleges anyagot, és helyezzen be ideiglenes tömést.
 10. A következő ülés alkalmával fejezze be a gyökérkezelést az aktuális szakmai ajánlásoknak megfelelően.

FURKÁCIÓ PERFORÁCIÓK HELYREÁLÍTÁSA:

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Öblítse át az üreget nátrium-hipoklorit oldattal, hogy fertőtlenítse a területet.
 3. Vérző fogbél esetén a vérzést el kell állítani a Biodentine™ alkalmazása előtt.
 4. Szárítsa ki a fogbélkamrát.
 5. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 6. Helyezze be a Biodentine™-t és tömörítse. A perforáció és a korona helyreállítása egy lépésben történik.
 7. Készítsen egy röntgenfelvételt annak ellenőrzésére, hogy az anyag elhelyezkedése megfelelő.
 8. Távolítsa el a felesleges anyagot.
 9. Amennyiben a következő ülés alkalmával minden klinikai jel a kezelés sikerére utal, szóba jöhet a végleges helyreállítás elkészítésének lehetősége.

PERFORÁLÓ BELSŐ RESZORPCIÓK HELYREÁLLÍTÁSA:

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Készítse elő a gyökércsatornát megfelelő endodonciai eszközök és nátrium-hipoklorit oldat felváltott alkalmazásával.
 3. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével, és használjon kálcium-hidroxid pasztát a fertőtlenítéshez az egymást követő ülések közötti időszakban. Szorosan zárja a bemeneti nyílást ideiglenes cementtöméssel, hogy megóvja az ideiglenes gyökértömést.
 4. A következő ülés alkalmával (rendszerint egy hét elteltével) helyezzen fel kofferdámot, és távolítsa el az ideiglenes koronai felépítést. Tisztítsa ki a gyökércsatornát nátrium-hipoklorit oldat és megfelelő endodonciai eszközök felváltott alkalmazásával. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével.
 5. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 6. Helyezze a Biodentine™-t a reszorpciós hiányra megfelelő műszer segítségével.
 7. Tömörítse a Biodentine™-t egy tömörítő műszerrel.
 8. Készítsen egy röntgenfelvételt annak ellenőrzésére, hogy az anyag elhelyezkedése megfelelő.
 9. Távolítsa el a felesleges anyagot, és helyezzen be ideiglenes tömést.
 10. A következő ülés alkalmával fejezze be a gyökérkezelést az aktuális szakmai ajánlásoknak megfelelően.

APEXIFIKÁCIÓ:

 1. Izolálja a fogat kofferdámmal.
 2. Készítse elő a gyökércsatornát megfelelő endodonciai eszközök és nátrium-hipoklorit oldat felváltott alkalmazásával.
 3. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével, és használjon kálcium-hidroxid pasztát a fertőtlenítéshez az egymást követő ülések közötti időszakban. Szorosan zárja a bemeneti nyílást ideiglenes cementtöméssel, hogy megóvja az ideiglenes gyökértömést.
 4. A következő ülés alkalmával (rendszerint egy hét elteltével) helyezzen fel kofferdámot, és távolítsa el az ideiglenes koronai felépítést. Tisztítsa ki a gyökércsatornát nátrium-hipoklorit oldat és megfelelő endodonciai eszközök felváltott alkalmazásával. Szárítsa ki a csatornát papírcsúcsok segítségével.
 5. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 6. Helyezze be a Biodentine™-t a gyökércsatornába megfelelő műszer segítségével.
 7. Tömörítse a Biodentine™-t egy tömörítő műszerrel.
 8. Készítsen egy röntgenfelvételt annak ellenőrzésére, hogy az anyag elhelyezkedése megfelelő.
 9. Távolítsa el a felesleges anyagot, és helyezzen be ideiglenes tömést.
 10. A következő ülés alkalmával fejezze be a gyökérkezelést az aktuális szakmai ajánlásoknak megfelelően.

GYÖKÉRCSÚCSI TÖMÉS ENDODONCIAI SEBÉSZETBEN:

 1. Tárja fel az operálandó területet az endodonciai sebészet aktuális szakmai ajánlásainak megfelelően.
 2. Különleges ultrahangos vég használatával készítse elő a gyökércsúcsi üreget, 3-5 mm mélyen a gyökércsatorna csúcsi részében.
 3. Izolálja a területet. Állítsa el a vérzést. Szárítsa ki az üreget papírcsúcsok segítségével.
 4. Készítse elő a Biodentine™-t a fentebbi utasítások szerint (A Biodentine ™ keverésére vonatkozó utasítások).
 5. Helyezze a Biodentine™-t az üregbe megfelelő műszer segítségével. Tömörítse a Biodentine™-t egy kis méretű tömörítő műszerrel.
 6. Távolítsa el a felesleges anyagot, és tisztítsa meg a gyökér felszínét.
 7. Készítsen egy röntgenfelvételt annak ellenőrzésére, hogy az anyag elhelyezkedése megfelelő.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐÍRÁSOK

 • Győződjön meg róla, hogy a kofferdám felhelyezése megfelelő, és biztosítja a teljes izolációt a kezelési területen.
 • Vízzel való érintkezés lassítja az anyag kötését. Előzze meg a vízzel és folyadékokkal való érintkezést a kötés kezdeti szakaszában, ami kb. 10 perc.

TÁROLÁS

 • Száraz helyen tárolja.

KISZERELÉS

 • Egy doboz 15 kapszulát és 15 egy adag folyadékot tartalmazó tubust tartalmaz.

Fogászati szakmai felhasználásra.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Biodentine / Septodont” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük